Wybór odpowiedniego operatora płatności online

Zdecydowanie się na właściwe rozwiązanie dla płatności online, która może sprawić, że sprzedaż stanie się szybsza i bardziej intuicyjna dla naszego klienta. Aby ułatwić ten proces, proponujemy charakterystykę poszczególnych rozwiązań płatności online, co pozwoli na podjęcie świadomej decyzji, dostosowanej do naszego modelu biznesowego.

Warto wzbogacać swoją ofertę e-przedsiębiorstwa nowoczesnymi rozwiązaniami w imię zasady, że im więcej metod płatności oferuje dany sprzedawca, tym więcej klientów odnajdzie wśród nich swoją ulubioną. W ten sposób zwiększamy szansę na to, że klient sfinalizuje transakcję.

Konta agregowane
Takie rozwiązanie płatnicze jest bardzo popularne w Polsce, co wynika ze specyfiki naszego rynku. Metoda ta polega na tym, że dostawca płatności zakłada jedno lub więcej kont merchanckich  (kont umożliwiających przyjmowanie płatności kartami) w odpowiednim banku a następnie niejako rozdziela je, czy też dzierżawi, poszczególnym biznesom. Zaletą korzystania z usług takiego pośrednika jest przede wszystkim znacznie uproszczenie formalności. Każda firma musi przekonać do siebie bank i udowodnić, że nie jest biznesem zbyt ryzykownym i mogącym przynieść straty, co wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów. W tym wypadku to operator płatności online sam przechodzi takie kontrole, zaś swoim klientom udostępnia metody płatności na własną odpowiedzialność. Znaczy to, że jeśli dany e-biznes przyniesie straty, to część konsekwencji poniesie dostawca płatności, który dzierżawił konto.

Konto dedykowane
Najważniejszą różnicą względem poprzedniego rozwiązania jest fakt, że konto dedykowane obsługuje konta należące bezpośrednio do e-biznesów. Wiąże się z tym konieczność założenia konta w banku. Część kont dedykowanych wyręcza w tym swoich klientów, część tylko pomaga a inni przyjmują jedynie klientów posiadających już swoje konto. Jest to rozwiązanie najbardziej perspektywiczne, ponieważ e-przedsiębiorca, który posiada własne konto, jest w bliższej relacji z takimi instytucjami jak Visa, MasterCard, bank obsługujący płatności czy wystawca kart. W przypadku konto agregowanego przedsiębiorca odgrodzony jest barierą pośrednika, który sam posiada omawiane konto.

O serwisie

Często kupujesz w Internecie? Na naszej stronie znajdziesz porady dotyczące najlepszych sposobów płatności oraz bezpieczeństwa transakcji online. 

Kontakt

802 547 587

kontakt@webprojektant.pl

Galeria