Płatności cyfrowe 2016 - raport Izby Gospodarki Elektronicznej

Obecnie płatności online stają się zwykłą codziennością ponad połowy polskich konsumentów. Z tej racji opracowano raport "Płatności cyfrowe 2016", który jest kompleksowym spojrzeniem na rynek e-commerce z perspektywy konsumentów. Ocenili oni kwestie związane z elektronicznymi płatnościami, co pozwoliło stworzyć świetną bazę informacyjnych dla e-przedsiębiorców i dostawców płatności elektronicznych. Raport jest więc dobrym narzędziem dla podmiotów świadczących usługi na rynku e-commerce, w szczególności akceptantów płatności oraz instytucji finansowych.

Omawiany raport powstał na bazie pierwszego tak całościowego badania płatności internetowych w Polsce, które przeprowadzono przy współpracy z Mobile Institute i GoMobi.pl. Jako partnerów raportu wymienia się Narodowy Bank Polski i Visa. Patronat nad raportem objęła zaś Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności. W ten sposób zaobserwowano na jaką skalę i jak szybko płatności online adaptowane są przez rynek. Dynamicznie wzrasta liczba e-konsumentów, którzy regularnie sprawdzają nowinki technologiczne i rozwiązania internetowe pomagające w realizacji e-zakupów. Konkluzja – Polacy stają się coraz bardziej otwarci na innowacje w obszarze płatności online.

Zebrane dane
Raport wyraźnie potwierdza, że polscy e-konsumenci coraz chętniej korzystają z e-płatności, na co wskazuje fakt, że 46 % ankietowanych przyznało się do regularnego dokonywania płatności cyfrowych. Obecnie do najczęściej używanych przez Polaków produktów finansowych i transakcyjnych należy internetowe konto bankowe, co potwierdziło 36 % respondentów. W następnej kolejności znalazła się karta płatnicza, z wynikiem 35 %. Konta typu PayU lub PayPal do dokonywanie e-płatności wykorzystuje 29 % konsumentów. Do korzystania z najnowszych aplikacji mobilnych typu BLIK, IKO, PeoPay przyznała się 1/5 ankietowanych.

Co to wszystko oznacza?
Przede wszystkim to, że dostawcy towarów i usług finansowych oraz transakcyjnych muszą przestawić się na myślenie cyfrowe i wejść na rynek e-commerce. Raport pokazał również, że obecnie Polacy postrzegają płatności online jako pewne i bezpieczne. Oznacza to, że w przyszłości coraz więcej konsumentów będzie dokonywać zakupów w sieci, co szczególnie odnieść można do wysoce cyfrowego pokolenia nastolatków. Istotne jest więc, aby e-przedsiębiorca zapewniał wysokiej jakości zabezpieczenia dla swoich e-klientów, dokonujących bezgotówkowych form płacenia za zakupy. Wiąże się to z faktem bardzo wysokiej konkurencji na e-rynku. Niezadowolony z obsługi klient szybko zmienia e-sklep i więcej nie wraca do tego, który nie wywiązał się rzetelnie z transakcji. Stosowanie dobrych praktyk i właściwych zabezpieczeń sprzyja zwiększaniu udziału płatności bezgotówkowych w e-commerce. Oczywiście to wszystko nie oznacza, że przestajemy płacić gotówką. Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym omnichannel, które wiąże się z trendami zakupowymi współczesnego e-konsumenta, korzystającego z wielu dostępnych kanałów. Chodzi więc o to, aby zaoferować wybór wielu możliwych form płatności internetowych, z których klient będzie mógł swobodnie korzystać. 

 

O serwisie

Często kupujesz w Internecie? Na naszej stronie znajdziesz porady dotyczące najlepszych sposobów płatności oraz bezpieczeństwa transakcji online. 

Kontakt

802 547 587

kontakt@webprojektant.pl

Galeria