Mężczyźni i e-zakupy

Eksperci analizujący specyfikę e-rynku wskazują, że blisko połowa mężczyzn korzystających z sieci przyznaje się do zakupów online. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na sprzęt RTV/AGD mężczyźni wydali średnio 129 zł, a na telefony, smartfony i tablety średnio 113 zł. Takie badania e-rynku są bardzo istotne, ponieważ pozwalają e-sklepom lepiej określić swój target. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się jakimi e-konsumentami są mężczyźni zapraszamy do lektury.

Według sporządzonego raportu o rynku e-commerce niemal co drugi męski użytkownik sieci jest też e-konsumentem, a więcej niż jedna czwarta ankietowanych panów deklaruje, że w ciągu najbliższego roku ma zamiar zwiększy
swoje dotychczasowe wydatki na zakupy w sklepach internetowych.

Wydatki mężczyzn w e-sklepach
Raport pokazuje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy mężczyźni na e-zakupach nabyli sprzęt RTV/AGD za średnio 129 zł. Na drugim miejscu pod względem wydanej sumy znalazły się telefony, smartfony i tablety, na które przeznaczyli średnio 113 zł. Z kolei w skali miesięcznej najwięcej pieniędzy wydają panowie na obuwie, za które płacą około 81 zł. Można więc śmiało stwierdzić, że istnieją pewne kategorie produktów, które są bardziej przynależne mężczyznom, o czym zwyczajnie świadczą statystyki. Wpływa to oczywiście na budowanie strategii marketingowych przez e-sklepy, które mogą stymulować proces decyzyjny u swoich e-klientów. Męscy użytkownicy podkreślają, że wpływ na ich e-zakupy mają takie czynniki, jak koszty dostawy i cena towaru.

Męskie plany zakupowe
W przeprowadzonym badaniu respondenci obu płci otrzymali możliwość precyzyjnego wskazania, jakie produkty dopiero zamierzają kupić w sieci w ciągu najbliższych miesięcy. Okazało się, że mężczyźni nieznacznie, ale jednak częściej niż kobiety deklarowali przyszłe e-zakupy w większości badanych kategoriach produktów. Co ciekawe, największą różnicę odnotowano w przypadku trzech z nich. Były to samochody i części samochodowe, gdzie wynik wyglądał: 34% panów i 17% pań; telefony, smartfony, tablety i akcesoria z wynikiem 38% vs 25%, a także sprzęt komputerowy (36% vs 25%).

O serwisie

Często kupujesz w Internecie? Na naszej stronie znajdziesz porady dotyczące najlepszych sposobów płatności oraz bezpieczeństwa transakcji online. 

Kontakt

802 547 587

kontakt@webprojektant.pl

Galeria