Jaka jest różnica pomiędzy e-biznesem a e-handlem?

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii coraz częściej stosujemy takie pojęcia jak e-biznes czy e-handel. Bywa, że są one traktowane jako synonimy. Ale czy napewno można je traktować jako pojęcia tożsame?

E-biznes i e-handel są terminami dość powszechnie stosowanym zamiennie, jednak nie powinno się traktować ich równoznacznie. Termin e-gospodarka to pojęcie o szerszym znaczeniu niż e-biznes. Z kolei termin e-handel jest pojęciem węższym od niego. Ponżej dowiesz się dlaczego!

Wszystko tkwi w e-gospodarce
E-gospodarka to wirtualna przestrzeń do prowadzenia działalności, przeprowadzania transakcji, tworzenia i wymiany wartości, umacniania bezpośrednich kontaktów między jej uczestnikami. Te działania mogą być łączone z podobnymi procesami, które zachodzą na tradycyjnym rynku, chociaż są od nich niezawisłe.
Bardzo często termin e-gospodarki jest zastępowany synonimicznym określeniem "gospodarka cyfrowa". W literaturze funkcjonuje również pojęcie nowa gospodarka. A. Hartman, J. Sifonis oraz J. Kador - autorzy publikacji "E-biznes" - stosują to pojęcie alternatywnie do tradycyjnej gospodarki. Także M. Castells w książce "Galaktyka Internetu" zastępuje słowo e-gospodarka terminem nowa gospodarka. Zdaniem tego autora motorem nowej gospodarki są nowoczesne technologie informatyczne i przez wzgląd na powyższe nie zawęża się ona wyłącznie do handlu za pośrednictwem Internetu. E-gospodarka nie stanowi autonomicznego tworu tylko zorganizowana jest w obszarze sieci komputerowych i uwarunkowana możliwościmi samodzielnie dopasowującą się siłą roboczą. Warto podkreslić, że autor wskazuje e-biznes jako termin odgrywający rolę dominującą w nowej gospodarce.

Na podstawie powyższej definicji e-gospodarki można wysnuć wniosek, że e-biznes jest pojęciem dotyczącym węższego zakres problematyki niż termin e-gospodarka. E-gospodarka nie jest również synonimem e-handlu. Przez wzgląd na ten fakt możnaby złudnie założyć, że e-biznes i e-handel to równoznaczne terminy. Jednak takie stwierdzenie nie do końca jest właściwe, ponieważ e-biznes plasuje się na pierwszym miejscu gospodarki cyfrowej. Zatem e-biznes to termin dotyczący szerszego zakresu problematyki niż e-handel. Podobnie jak standardowy handel jest częścią tradycyjnego biznesu, tak handel internetowy stanowi integralny element e-biznesu. Właśnie dlatego nie powinniśmy utożsamiać pojęcia e-biznes z terminem e-handel.

O serwisie

Często kupujesz w Internecie? Na naszej stronie znajdziesz porady dotyczące najlepszych sposobów płatności oraz bezpieczeństwa transakcji online. 

Kontakt

802 547 587

kontakt@webprojektant.pl

Galeria